همکاران محترم کاردرمانی

 

با سلام و احترام؛

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به اینکه انجمن کاردرمانی ایران عضو کامل فدراسیون جهانی کاردرمانگران میباشد، از این به بعد لوگوی فوق در سایت و برخی مکاتبات انجمن علمی کاردرمانی ایران با مراکز معتبر بین المللی جهت ادامه تحصیل و اشتغال با اجازه فدراسیون جهانی مورد استفاده قرار‌ خواهد گرفت.

به امید موفقیت هرچه بیشتر جامعه کاردرمانی ایران.

To: Iranian Occupational Therapy Association

Dear Colleague,

WFOT has created a dedicated membership logo  for your organisation to promote your membership with WFOT. We suggest that this logo be used on your website and promotional materials to indicate your active involvement with WFOT. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *